Kontrolní body 2016

Na trase bude několik kontrolních bodů. Jsou očíslovány a je důležité zachovat jejich pořadí (jako první projíždíte bodem jedna, pak dva, pak tři . . . ), pokud nedodržíte pořadí (dříve než bod tři označíte třeba pětku) nebo vůbec neoznačíte jeden z bodů, jste automaticky diskvalifikováni.

1. Start - startvní brána na stadionu v Bedřichově

2. Linkeho kříž - místo otočky závodu na vrcholu krátkého stoupání po projetí přes Mariánské boudy, po označení se vracíte stejnou cestou zpět na Mariánské boudy

3. Václavíkova studánka - na křižovatce před silnicí, kde se jede rovně k silnici a doprava na Polubné, po označení se vracíte stejnou cestou zpět na Jezdeckou

4. Mořina - kontrola je umístěna před pobočkou Skiservisu Mára na Mořině, po označení se vracíte stejnou cestou zpět k U Bunkru

5. Soušská silnice - po najetí na Soušskou silnici se dáme doprava směr Smědava a po cca 300 metrech je kontrola

6. Nebeský žebřík - na vrcholu stoupání od Písčin na turistické odbočce na Smrk s názvem Nebeský žebřík, po označení se vracíte stejnou cestou zpět na Písčiny

7. Zimní Kiosek - po vystoupání na nepříjemný kopec je kontrola na křižovatce, dále pokračujete doprava ke Kiosku, následuje dlouhý sjezd na Smědavu

8. Nad Knajpou - nejvyšší bod trati, u Knajpy jedeme doprava nahoru a kontrola je na odbočce doleva dolů na Čihadla

9. Panelka - na vrcholu krátkého stoupání uprostřed Panelky (mezi odbočkou do sedla Holubníku a Točnou)

10. Za přehradou - na křižovatce na Vládní, kde odbočuje povalový chodník kolem Černé Nisy, my pokračujeme po Vládní do Bedřichova

11. Cíl - cílová brána na stadionu v Bedřichově

 

Podoba kontolního bodu a cedule A4, která bude spolu s kontrolním bodem (orienťácký lampionek) zavěšena viditelně na nějakém stromu u cesty a označena příslušným číslem:

Podoba kartičky, kam budete procvakávat jednotlivé kontrolní body: