Kontrolní body 2018

Na trase bude několik kontrolních bodů. Jsou očíslovány a je důležité zachovat jejich pořadí (jako první projíždíte bodem jedna, pak dva, pak tři . . . ), pokud nedodržíte pořadí (dříve než bod tři označíte třeba pětku) nebo vůbec neoznačíte jeden z bodů, jste automaticky diskvalifikováni. Přesný počet kontrolních bodů na trati, jejich umístění a způsob označení bude upřesněn nejpozději na startu.

1. Start - startvní brána na stadionu v Bedřichově

2. odbočka na Jabloneckou chatu - na Hrabětické louce přímo na křižovatce, závod uhýbá doleva na Jabloneckou chatu, rovně se jede na Kapličku

3. Linkeho kříž - místo otočky závodu na vrcholu krátkého stoupání po projetí přes Mariánské boudy, po označení se vracíte stejnou cestou zpět na Mariánské boudy

4. Václavíkova studánka - na křižovatce před silnicí (my rovně k silnici, doprava je to na Polubné), za silnicí se pak dáváte doleva směr Jizerka

5. Soušská silnice - po najetí na Soušskou silnici se dáme doprava směr Smědava a po cca 100 metrech je kontrola

6. Paličník- na vrcholu stoupání na Paličník

7. Kiosek - po vystoupání na nepříjemný kopec je kontrola na křižovatce, dále pokračujete doprava ke Kiosku, následuje dlouhý sjezd na Smědavu

8. Nad Knajpou - nejvyšší bod trati, u Knajpy jedeme doprava nahoru a kontrola je na odbočce doleva dolů na Čihadla

9. Odbočka na hráz Černé Nisy - my pak pokračujeme rovně dolů směr Rudolfov

10. Gregorův kříž - na vrcholu stoupání od Černé Nisy před sjezdem na Gregorův Kříž

11. Cíl - cílová brána na stadionu v BedřichověVíce zde: https://www.boboloppet.com/products/kontrolni-body/

Na trase bude několik kontrolních bodů. Jsou očíslovány a je důležité zachovat jejich pořadí (jako první projíždíte bodem jedna, pak dva, pak tři . . . ), pokud nedodržíte pořadí (dříve než bod tři označíte třeba pětku) nebo vůbec neoznačíte jeden z bodů, jste automaticky diskvalifikováni.

1. Start - startvní brána na stadionu v Bedřichově

2. Blatný rybník - za Novou Loukou na mostku přes přítok do Blatného rybníku

3. Linkeho kříž - místo otočky závodu na vrcholu krátkého stoupání po projetí přes Mariánské boudy, po označení se vracíte stejnou cestou zpět na Mariánské boudy

4. Václavíkova studánka - na křižovatce před silnicí (my rovně k silnici, doprava je to na Polubné), za silnicí se pak dáváte doleva směr Jizerka

5. Soušská silnice - po najetí na Soušskou silnici se dáme doprava směr Smědava a po cca 100 metrech je kontrola

6. Paličník- na vrcholu stoupání na Paličník

7. Kiosek - po vystoupání na nepříjemný kopec je kontrola na křižovatce, dále pokračujete doprava ke Kiosku, následuje dlouhý sjezd na Smědavu

8. Nad Knajpou - nejvyšší bod trati, u Knajpy jedeme doprava nahoru a kontrola je na odbočce doleva dolů na Čihadla

9. Panelka - zhruba uprostřed Panelky na vrcholu druhého stoupání, cca 1 km za odbočkou na Sedlo Holubníku

10. Odbočka na hráz Černé Nisy - my pak pokračujeme rovně dolů směr Rudolfov

11. Gregorův kříž - na vrcholu stoupání od Černé Nisy před sjezdem na Gregorův Kříž

12. Cíl - cílová brána na stadionu v Bedřichově

Na kontrolních bodech budou umístěny oranžovo-bílé lampiony s nápisem BoBoloppet a měřící zařízení Kukačka, ke kterému závodnící přiloží čip a označí si tak kontrolu. Pokud kontrola nezapípá, jsou připraveny klasické kleště na oražení kartičky. Bez záznamu na čipu nebo bez oražené kartičky je závodník automaticky diskvalifikován.