Informace k závodu v horském běhu

Název: BoBoBěh.
 
Oficielní web závodu: www.boboloppet.com.
 
Ročník: 6. (VII.)
 
Datum: neděle 4.11.2018 (týden po Janovské 11 a 19)
 
Přihlášení: přes formulář na stránkách závodu do 31.10.2018 potom na místě (potvrzením je vaše zařazení na startovní listinu po přijetí platby s vaším jménem ve zprávě pro příjemce)

Upozornění: závodu se může zúčastnit každý, účast není vázána na start v závodu na lyžích nebo kole
 
Start: Bedřichov v Jizerských horách - Skiservis Mára - 10:00 - hromadný start.
 
Prezentace: od 8:30 do 9:30 ve stanu na stadionu v Bedřichově.
 
Startovní čísla: pro účastníky BoBoTriplu zůstávají stejná ze zimy.
 
Startovné: jákokoliv věc v hodnotě nad 100 Kč (po dojetí to bude sloužit jako cena, zakázán je alkohol) + částka podle datumu přihlášení.
 
- do 31.10.2018 - 100 Kč (část je příspěvek na Jizerská o.p.s.)
 
- na místě - 200 Kč (část je příspěvek na Jizerská o.p.s.)
 
Maximální počet účastníků: 200 !!! 
 
Platba startovného: bankovním převodem: č.u. 7508046001/5500 do 10 dnů od registrace na webu, (nejpozději 31.10.2017) jinak bude vaše přihláška stornována (potvrzením je vaše zařazení na startovní listinu po přijetí platby s vaším jménem ve zprávě pro příjemce)
 
Kategorie: muži 18-100 let, ženy 18-99 let, veteráni 50-100 let, veteránky 50-99 let
 
Trasa: 30 km dle tradice závodu není trasa nijak značena a vede z Bedřichova k Buku, doleva na Vládní a na sedlo Maliník. Po Kanálu, !!! změna - uprostřed kanálu doleva k rozcestí Pod Hrází a pak po zelené značce na Závory, neběží se přes hráz Černé Nisy !!! (přes hráz Bedřichovské přehrady) na Závory, dále na Olivetskou Horu, doprava na Hřebínek a dolů po zelené do Ferdinandova. Odtud vzhůru po modré přes Bílou kuchyni a Olivetskou horu na rozcestí Za přehradou, doprava na Vládní a kolem Buku zpět na Bedřichov - 30 km přesně :-) a 850 m převýšení. Doporučujeme všem domácí i venkovní samostudium, taháky a mapičky do kapsy.
 
Cíl: Bedřichov v Jizerských horách - Skiservis Mára - od 10:00 do 14:00 - limit závodu
 
Ceny: každý účastník obdrží cenu v hodnotě nad 100 Kč - ze seznamu cen si bude vybírat jako první ten, kdo dosáhne nejlepšího času, následně druhý, třetí, čtvrtý . . . a na posledního už jen něco zbyde :-) a zároveň první tři v kategorii obdrží věcné ceny od sponzorů, v hlavní kategorii se vyhlašuje dokonce prvních 5 mužů. Za rekord trati je připravena specielní cena pořadatele - kurz lyžování na 1:30 od Máry. Dosavadní rekord trati v mužích drží Vít Pavlišta s časem 2:00,31 z roku 2016, v ženách pak Tereza Zuzánková časem 2:22,21 z roku 2015.
Jako cenu můžete přinést cokoliv v hodnotě nad 100,- Kč, zakázán je alkohol.

Vyhlášení výsledků: restaurace Dolina  na Bedřichově nejpozději v 15:00
 
Podmínky: závodu se každý účastní na vlastní nebezpečí a předem přísahá na svoji lyžařskou čest, že při závodě bude postupovat čestně a bude ctít pravidla slušného lyžování a chování. Během závodu bude na řádný průběh dohlížet několik utajených kontrol. Závodník, u něhož bude prokázán úmysl poškodit dobrou pověst závodu nebo někoho z ostatních závodníků, bude hromadně zlynčován, zbaven oblečení a přivázán do prostřed Stadionu v Bedřichově ke kůlu po dobu dvou dnů a bude navždy vyloučen z řad BoBoloppeťáků. Při běhu je povoleno používat hole.
 
Občerstvení: během závodu z vlastních zásob nebo v restauračních zařízeních podél trati. V cíli bude zajištěno občerstvení.
 
Zázemí: parkování na centrálním parkovišti v Bedřichově, převlečení a úschova věcí ve Skiservisu Mára
 
Ubytování:  informační centrum Bedřichov,  tel.: +420 483 380 034,  infocentrum@bedrichov.cz, www.bedrichov.cz