Trasa MINI

Trasa vede ze stadionu k Buku, dále doleva po magistrále k rozcestí u Nové Louky, zde doleva na Vládní, doprava za Černou Nisou, doprava nahoru ke Gregorovu křížku, rovně k Nové Louce, doprava k rozcestí u Nové Louky, doleva k Buku, u Buku rovně, při křížení závodní 5 km trati doprava a po trase...
Na trase bude několik kontrolních bodů. Jsou očíslovány a je důležité zachovat jejich pořadí (jako první projíždíte bodem jedna, pak dva, pak tři . . . ), pokud nedodržíte pořadí (dříve než bod tři označíte třeba pětku) nebo vůbec neoznačíte jeden z bodů, jste automaticky diskvalifikováni. Přesný...