BoBokolo - pokyny k závodu

20.06.2013 23:45

Drazí sportovní přátelé,

níže vám zasíláme podrobné pokyny k sobotnímu závodu BoBokolo, které je druhou částí trilogie a o Krále Jizerských hor (BoBotriple). Omlouváme se za zpoždění, ale nebylo lehké vše domluvit a zařídit tak, abychom vůbec mohli závod absolvovat, neboť jak sami dobře víte, tak probíhá již třetím rokem po celých Jizerských horách rozsáhlá rekonstrukce komunikací, po kterých povede trasa závodu. Z toho důvodu je na trase i několik změn, které si níže můžete prostudovat a budou ještě před startem zdůrazněny. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně štěstí.

 

Datum: sobota 22.6.2013

Přihlášení: do 21.6. do 20:00 přes formulář nebo přímo na prezentaci do 9:30, platby buď do 20.6. přes net č.u. 7508046001/5500 nebo přímo na místě - mohou jet pouze Ti, co se zúčastnili v zimě závodu BoBoloppet!!!

Prezentace: od 9:00 do 9:30 v prostoru startu na Bedřichově - bez odprezentování není možné odstartovat!!!

Start: hromadný v 10:00 na poky startéra, který bude slovo "MRKEV", řazení na start je ve stylu kdo dřív přijde, tan dřív stojí

Výklad trasy: 9:55 ve startovní bráně

Cíl: na stejném místě jako start, jen přijedete z druhé strany, limit závodu je stanoven na 6 hodin = do 16:00!!!

Startovné: nezapomeňte, že kromě částky, jejíž část putuje na Jizerskou o.p.s. je tu ještě jedna tradice v podobě jakékoli ceny v minimální hodnotě 100 Kč pro ostatní!!!

Kategorie: dvě - muži a ženy

Startovní čísla: platí ta, která jste měli v zimě, takže si je nezapomeňte vzít sebou, budete je potřebovat!!!

Ceny: první tři v kategorii obdrží věcné ceny od sponzorů. Dále každý účastník obdrží cenu v hodnotě nad 100 Kč - ze seznamu cen si bude vybírat jako první ten, kdo dosáhne nejlepšího času, následně druhý, třetí, čtvrtý . . . a na posledního už jen něco zbyde :-)

Občerstvení: vlastní, cestou je spousta stravovacích zařízení (Lesní Chata, Prezidentská Chata, 2x Knajpa, Mořina, 2x Kiosek, Smědava, Hřeínek, Nová Louka, Dolina), za cílem pak pro vás budou připraveny pochutiny od Zuzanky, tatranky, pivo, rádlery a regenerační nápoj od Enervitu R2.

Vyhlášení výsledků: po dojezdu posledního účastníka závodu nebo nejpozději v 16:00 v prostoru cíle

Restaurace po dojetí: na Dolině je svatba, ale z boku bude okénko a normálně budou servírovat, Lesní chata také funguje, stejně tak Bufet na parkovišti

Zábava do vyhlášení výsledků: je možné zahrát si tenis, volejbal, stolní tenis a nohejbal

Koupání: přehrada v Bedřichově je již krásně teplá, stejně tak koupaliště u Doliny

Sprchy: pro zájemce přímo na chatě Jabkenice, kde je možné i ubytování

Podmínky: závodu se každý účastní na vlastní nebezpečí a předem přísahá na svoji cyklistickou čest, že při závodě bude postupovat čestně a bude ctít pravidla slušného chování. Během závodu bude na řádný průběh dohlížet několik utajených kontrol.

Cyklistická přilba: musí být celou dobu na hlavě a zapnutá, jinak hrozí okamžitá diskvalifikace = je povinná!!!

Omezení: trať není na silnicích ani osatních cestách nijak uzavřena ani není omezen provoz pro auta, jiné cyklisty či chodce, vemte to prosím na vědomí a snažte se jet tak, ať nepřivodíte ani sobě, ani nikomu jinému žádnou újmu na zdraví!!! Navíc trasa prochází přes několik právě rekonstruovaných úseků, kde dbejte prosím zvýšené opatrnosti!!!

Kontroly: rozmístění kontrol v podobě krásných žen a můžů naleznete v mapě v sekci trasa a bude to na těchto místech: 1-Hrabětická louka jako v zimě, na místě odbočky na Jabloneckou chatu, 2-Na Čihadlech, 3-u Linkeho kříže za Mariánskými boudami, 4-Na Václavíkově studánce na nájezdu na silnici, 5-na konci Promenádní před Kioskem, 6-na Tišině u odbočky na Smrk, 7-u Kiosku, 8-před Gregorovým křížkem ve směru od Olivetské hory, 9-cíl. Na všech kontrolách je nutné oznámit nahlas a srozumitelně zapisovači své startovní číslo, neboť není vždy řádně čitelné!!!

Trasa závodu: nalezenete opět v mapě v sekci trasa, jinak je to tedy tudy: z Bedřichova směrem k lesu, doprava traverzem pod Lesní chatu, zde po silnici a odbočit doprava na Valešovku, tou až na Prezidentskou, Hrabětickou louku opět po silnici, Jabloneckou chatu, Josefodolskou přehradu, Kristiánov, Čihadla, Mariánskohorské boudy, Linkeho kříž, Protrženou přehradu, Kůrovec, Knížecí, Václavíkova studánka, zde po silnici na Mořinu, U Bunkru, Kiosek, rovnou na Smědavu, Předěl, Písčiny, Nebeský žebřík, Tišina, Nebeský žebřík, Písčiny, Předěl, Kiosek, Smědava, Knajpa, Hřebínek, Olivetská hora, Pod Olivetskou horou, Gregoryho křížek, Nová Louka, Bedřichov - kolem Jabkenic koridorem

Změny na trase oproti zimě: naleznete také v mapě v sekci trasa, jedná se o tyto úseky: Kristiánov-Rozmezí - rekonstrukce komunikace, lze projet, ale dbejte zvýšené opatrnosti, Kiosek-Hraniční-Smědava - vynecháváme na přání lesů, jedeme rovnou dolů na Smědavu, Předěl-Paličník-Předěl - vynecháváme na přání lesů a na místo toho jedeme přes Písčiny a Nebeský žebřík až na Tišinu, kde se otáčíme a stejnou cestou zpět na Předěl, Knajpa-Čihadla - připomínám, nezapoměňte stejně jako v zimě, že jedeme po nové cestě vrchem!!!, Pod Olivetskou horou-Závory-Vládní-Pod Olivetskou horou - rekonstrukce komunikace, kvůli které tento úsek zcela vynecháváme a jedeme rovnou směr Nová Louka

Výsledky: budou uveřejněny do týdne po skončení závodu na webu a zároveň bude zveřejněno průběžné pořadí soutěže o Krále jizerských hor

Protesty: protest lze podat pouze přinesením jednoho točené piva a to jen do začátku vyhlašování výsledků!!!

Závěrem: hodně štěstí a opatně přátelé, hlavně opatrně!!!