BoBoloppet 2014 se jede!!!

06.02.2014 15:00

Drazí sportovní nadšenci,

sněhová situace v České republice není tuto zimu úplně ideální, ba spíše mizerná. Ruší se jeden závod za druhým, další se pokoušejí o zoufalé přesuny kamsi, kde lze jen těžko slíbit či očekávat zlepšení v podobě větší sněhové nadílky a tak vám všem chceme dopřát jeden z prvních a bohužel zřejmě i jeden z posledních závodů letošní zimní sezony. Jsme si všichni vědomi toho, že na trati se nacházi velmi málo sněhu, ale týká se to pouze pár míst, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, jinak se zhruba 80% trati dá na horších lyžích normálně projet, zbytek je třeba buď přenést nebo projet opatrně po kraji. Pravdou je, že jsme museli sáhnout ke zkrácení trati na zhruba 75 km a lehké úpravě oproti standartní trase, ale ráz i pojetí závodu se podařilo zachovat a tak to ani letos nebude zadarmo. Ke zkrácení trati jsme byli donuceni kvůli nedostatku sněhu, příliš nebezpečnému úseku a také z důvodu použití horších (pomalejších) lyží spolu malým počtem natrénovaných kilometrů většiny účastníků. Dalším bonusem bude prodloužení časového limitu o půl hodiny, tedy na rovných 10 hodin a 30 minut. Závod pravých chlapů bude připraven. V průběhu středy se postupně na stránkách objeví nové mapky s kontrolami a další informace. Skol v sobotu na startu, na trati a snad i v cíli, Mára a mnohačetná skupina spolupořadatelů a kamarádů.

Přihlášení: ještě stále je možné, zbývá zhruba 20 startovních čísel do kapacity závodu 200

Prodej čísla: využijte diskuzi na stránkách závodu či přes facebookovou stránku závodu

Prezentace: 7-9:30 ve velkém stanu na Bedřichově na stadionu

Start: 7:30-10:00

Cíl: 12-18:00

Zázemí: ve velkém vyhřívaném stanu na Stadionu

Občerstvení: na trati vlastní + v cíli ve stanu + restaurace Dolina - na trati potkáte občerstvení Kiosek, Knajpa a Hřebínek - všude je přislíbeno, že závodníci s číslem budou přednostně obslouženi. Dále se můžete zastavit na Smědavě, zde si ale budete muset vystát frontu.

Vyhlášení výsledků + předání všech cen a diplomů: 19:00 Restaurace Dolina

 

Kontroly: reagují na vzdálenost zhruba 1m, rozsvítí se a vydají zvukový signál - bez zaznamenání všech kontrol není možné uznat výsledek a závodník nebudete klasifikování!!! Pokud u kontroly budete a ona nebude vydávat žádný zvukový signál ani se nerozsvítí, doporučujeme si ji vyfotit nebo si zajistit svědectví dvou dalších lidí!!! Záznamy z GPS, telefonů a dalších přístrojů nebudou akceptovány!!!

 

Startovní čísla: zůstávají stejná pro celý BoBotriple, proto ho nezahazujte a nechte doma pečlivě uschováno!!!


Trať: celkem 75 km - Bedřichov-Nová Louka-Rozmezí-Linkeho Kříž-Kůrovec-Václavíkova Studánka-Promenádní-Kiosek-Předěl-Smědava-Knajpa-Hřebínek-Gregorův Kříž-Závory-Vládní-Bedřichov

 

Vhodné lyže: z důvodů velkého množství malých kamínků doporučujeme vzít starší lyže - kameňačky, hrozí jejich zničení!!!

 

Nebezpečná místa: nejhorší úsek trati se nachází mezi Čihadly, Žďárkem, kolem Krásné Máří, Hřebínku až po Novou Loukou, situace se stále mění dle větru, padání sněhu ze stromů a počtu lidí, kteří danými úseky projíždí, proto dbejte zvýšené opatrnosti, hlavně ve sjezdech ze Žďárku a na Hřebínek, můžou se zde vyskytnout úseky zcela bez sněhu!!!


Počet kontrol: celkem 9, 1-start, 2-Linkeho kříž, 3-Václavíkova Studánka, 4-Kiosek, 5-Předěl, 6-Knajpa, 7-Hřbínek, 8-křižovatka za přehradou Černá Nisa, 9-cíl