Předstartovní informace

15.02.2012 22:55

kontroly:  na trati budou umístěny oranžovo-bílé lampionky (používané při orientačním běhu) s kleštičkami, vaší poviností bude tyto lampionky najít a označit jimi startovní kartu, která pak projde po projetí cílem kontrolou.

1) je umístěna na Hrabětické louce na přejezdu silnice z Hrabětické louky směrem na Jabloneckou chatu

2) u Linkeho kříže na otočce mezi Mariánskohorskými boudami a Mariánskou horou

3) na Václavíkově studánce před silnicí na budově vodárny

4) na konci stoupání směrem na Paličník na dominantním listnatém stromu

5) na rozcestníku u turistické odbočky na hráz Černé Nisy

6) na Gregoryho křížku před Novou Loukou

 

úschovna + převlékání: vše v cílové buňce na stadionu naproti Skiservisu Mára

 

telefony:    777101981 + horská služba 483380073 Bedřichov

 

bezpečnost: každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a je si plně vědom, jaké během závodu podstupuje zdravotní riziko, a že pořadatel nenese nikterak odpovědnost za případné ztráty na životech či jiné újmy na zdraví. Po celou dobu závodu bude mít každý zapnutý mobilní telefon a jeho číslo nám uvede při vyzvedávání startovního čísla. Pokud někdo nestihne přijet do časového limitu 18:00 nebo závod vzdá a nebude se vracet přes cíl, tak je povinen ohlásit tuto skutečnost někomu z pořadatelů. Pokud tak neučiní, ponese veškeré náklady na případné zbytečné záchrané práce spojené s hledáním své osoby. V případě nouze volejte horskou službu 483380073 Bedřichov.

 

předávání cen a vyhlášení: proběhne od 19:00 v restauraci Nisa zhruba 1 km od stadionu směrem na Jablonec pod sjezdovkami na Malinovku

 

úprava trati:   bylo přislíbeno, že rolba projede celou trať z pátku na sobotu - omlouváme se, že pokud bude padat či foukat, tak těžko půjde udržet stopy protažené