Kontrolní body MINI

Na trase bude několik kontrolních bodů. Jsou očíslovány a je důležité zachovat jejich pořadí (jako první projíždíte bodem jedna, pak dva, pak tři . . . ), pokud nedodržíte pořadí (dříve než bod tři označíte třeba pětku) nebo vůbec neoznačíte jeden z bodů, jste automaticky diskvalifikováni. Přesný počet kontrolních bodů na trati, jejich umístění a způsob označení bude upřesněn nejpozději na startu.

1. Start - startvní brána na stadionu v Bedřichově

2. Spojka od rozcestí U Nové Louky a Vládní - na spojce na Vládní na konci stoupání v zatáčce

3. Gregorův kříž - na vrcholu stoupání od Černé Nisy před sjezdem na Gregorův Kříž - tato kontrola je stejná s konrolou pro závod na 90 km

4. Závodní pětka - na křižovatce od Buku a závodní 5 km trati, kde zahýbáme doprava

5. Velbloud - na křížení závodní 5 km trati na místě tzv. bývalého Velblouda, zahýbáme doprava dolů do cíle

6. Cíl - cílová brána na stadionu v Bedřichově