Kontrolní body

Na trase bude několik kontrolních bodů. Jsou očíslovány a je důležité zachovat jejich pořadí (jako první projíždíte bodem jedna, pak dva, pak tři . . . ), pokud nedodržíte pořadí (dříve než bod tři označíte třeba pětku) nebo vůbec neoznačíte jeden z bodů, jste automaticky diskvalifikováni. Přesný počet kontrolních bodů na trati, jejich umístění a způsob označení bude upřesněn nejpozději na startu.

1. Start - startvní brána na stadionu v Bedřichově

2. odbočka na Jabloneckou chatu - na Hrabětické louce přímo na křižovatce, závod uhýbá doleva na Jabloneckou chatu, rovně se jede na Kapličku

3. Linkeho kříž - místo otočky závodu na vrcholu krátkého stoupání po projetí přes Mariánské boudy, po označení se vracíte stejnou cestou zpět na Mariánské boudy

4. Václavíkova studánka - na křižovatce před silnicí (my rovně k silnici, doprava je to na Polubné), za silnicí se pak dáváte doleva směr Jizerka

5. Soušská silnice - po najetí na Soušskou silnici se dáme doprava směr Smědava a po cca 100 metrech je kontrola

6. Paličník- na vrcholu stoupání na Paličník

7. Kiosek - po vystoupání na nepříjemný kopec je kontrola na křižovatce, dále pokračujete doprava ke Kiosku, následuje dlouhý sjezd na Smědavu

8. Nad Knajpou - nejvyšší bod trati, u Knajpy jedeme doprava nahoru a kontrola je na odbočce doleva dolů na Čihadla

9. Odbočka na hráz Černé Nisy - my pak pokračujeme rovně dolů směr Rudolfov

10. Gregorův kříž - na vrcholu stoupání od Černé Nisy před sjezdem na Gregorův Kříž

11. Cíl - cílová brána na stadionu v Bedřichově

 

Podoba cedule A3, pod níž bude umístěná kontrola na dřevěném kůlu a označena příslušným číslem: