Popis trasy

Trasa není nijak značena, ale vede celá po jizerské magistrále. Pro správné projetí trati doporučujeme řádné samostudium, vytisknout si tahák v podobě mapy či se držet někoho, kdo trať zná. Na trati jsou umístěny kontroly, které je nutné všechny postupně projet za sebou v řádně daném pořadí, jinak nebude možné prokázat správnost projetí trati a budete diskvalifikováni. Rozmístění kontrol můžete nastudovat v záložce Kontrolní body.

Odkaz na mapy.cz, kde je trať celá naklikaná a dá se exportovat: https://mapy.cz/s/puhamujehu

Trasa90 km: z Bedřichova se od Skiservisu Mára jede k lesu na konec stadionu, kde se uhýbá ostře doprava na svážnici vedoucí kolem Chaty Jabkenice, kde uhýbá doleva po dětské sjezdovce k silnici. Po ní pokračujeme doleva k Hájovně, dále směr Nová Louka a zhruba 30 m za křižovatkou odbočíme doprava na svážnici známou pod názvem Valešovka, po ní jedeme (cestu několikrát kříží závodní trať 5 km) až pod Prezidentskou chatu, dáme se doprava kolem ní až nahoru na Hrabětickou louku, po ní dolů až na odbočku doleva na Jabloneckou chatu, kolem ní dolům k Josefodolské přehradě, přes hráz a kolem ní po Levobřežní až nahoru na Kristiánov a následně přes Rozmezí na Čihadla, doprava dolů na Mariánskohorské boudy, ze kterých pokračujeme dále směrem na Albrechtice až nahoru na vrchol stoupání, kde je Linkeho kříž (je to zhruba 1,2 km) a vrátíme ze zpět stejnou cestou na Mariánskohorské boudy, zde doprava na Protrženou přehradu, doleva na Kůrovec, doprava na Knížecí a po ní stále rovně až na Václavíkovu studánku, zde doleva a podél silnice až nahoru na Mořinu, zde doleva k U Bunkru, po Promenádní na Kiosek, doleva dolů a po cca 100 metrech znovu doleva na Hraniční, zpět na Soušskou silnici (už jsme tento krátký úsek jednou projížděli), zde doprava na Smědavu, znovu doprava směrem na Kiosek, ale hned za mostem doleva, na další křižovatce rovně = zprava na Předěl, zde rovně na Paličník, doprava na Písčiny, zde doprava a zpět na Předěl, tady rovně (jinudy než jste přijeli), na další křižovatce také rovně (doleva Předěl, doprava Smědava), nahoře doprava na Kiosek, dolů na Smědavu, nahoru na Knajpu, zde doprava po nové cestě na nejvyšší bod trati 1001,7 m n.m. a sjezd na Čihadla, dále na Žďárek a přes Krásnou Máří na Hřebínek, přes Olivetskou horu, dole doprava  na Závory, zde doleva nahoru, opět první odbočkou doleva směr Rudolfov až cca 2 km pod hráz Černé Nisy, zde doleva dolů a následně nahoru skrz Kanál na Vládní, po ní až na rozcestí Za přehradou, doprava nahoru na Gregoryho křížek, a zpět přes Novou Louku kolem U Buku na stadion do Bedřichova